Ymchwil

Mae Canolfan Dyslecsia Miles yn chwarae rhan weithredol mewn ymchwil i ddyslecsia ac anhwylderau cysylltiedig. Mae'r ganolfan, a hynny'n aml mewn cydweithrediad ag ymchwilwyr o Grŵp Iaith a Datblygiad yr Ysgol Seicoleg, yn ymddiddori mewn ymchwil a all arwain at wella unigolion sy'n byw gyda dyslecsia, yn enwedig yng Nghymru. Mae'r ymchwil yn cynnwys:

  • Sut mae dyslecsia yn amlygu mewn unigolion sy'n siarad dwy iaith neu fwy (dwyieithog).
  • Deall seiliau (niwro) wybyddol llythrennedd mewn unigolion sydd â dyslecsia a rhai sydd hebddo.
  • Y cysylltiadau sydd rhwng dyslecsia ac anawsterau dysgu eraill sy'n aml yn cyd-daro.
  • Gwella ffyrdd o asesu a gwella sgiliau llythrennedd ac iaith.

Cydweithwyr

Paneli'r Cyfranogwyr

I gyd-daro â'n diddordebau ymchwil a chynyddu ein gallu i gefnogi projectau ymchwil. Rydym wedi datblygu dau o baneli cyfranogwyr at ddefnydd ymchwilwyr Prifysgol Bangor. Ar y cyd â gwasanaeth Anabledd y Brifysgol, rydym yn rhedeg y Panel Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD) ar gyfer ymchwilwyr Bangor sy'n ymddiddori mewn recriwtio myfyrwyr ar gyfer astudiaethau sy'n ymwneud â dyslecsia ac anawsterau dysgu eraill (e.e. anhwylder iaith ddatblygiadol, anhwylder cydlynu datblygiadol) samplau. Rydym hefyd yn rhedeg y Panel Dwyieithog ar gyfer ymchwilwyr Bangor sydd â diddordeb recriwtio oedolion dwyieithog Cymraeg-Saesneg ar gyfer astudiaethau. I ddarganfod mwy am ein paneli cyfranogwyr, cysylltwch â: dyslex-admin@bangor.ac.uk