Croeso i Ganolfan Dyslecsia Miles

Oherwydd Covid19 nid yw y Ganolfan Dyslecsia Miles ar agor i ymwelwyr ac felly mae rhai o'n gwasanaethau yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd

Mae’r Ganolfan Dyslecsia Miles yn ganolfan arbenigol o fewn yr Ysgol Seicoleg, yn hunan-gyllidol, ac yn enwog ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol.

Canolfan Dyslecsia Miles, Bangor oedd yr uned gyntaf o’i fath i gael ei sefydlu, thrwy hynny yn cyfuno ymchwil ar ddyslecsia gyda gwaith clinigol, yn seiliedig ar waith canmoladwy yr Athro Tim Miles, OBE, a ddechreuodd weithio ar ddyslecsia yn y 1960au.

Heddiw, mae’r Ganolfan Dyslecsia Miles yn weithgar ym mhob maes o waith dyslecsia: dysgu plant ysgol cynradd ac uwchradd; sgrinio ac asesu ar gyfer dyslecsia; rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr â dyslecsia o fewn y Brifysgol; hyfforddi athrawon ar gyfer gwaith â phlant dyslecsig; rhoi gwybodaeth am ddyslecsia i’r cyhoedd yn gyffredinol; a gwaith ymchwil. Gall aelodau’r Ganolfan roi gwybodaeth a chyngor, i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac ar ffurf sgyrsiau a phosteri i gymdeithasau dyslecsia a chyrff eraill.

Sefydlwyd y Ganolfan gan Yr Athro Emeritws T R Miles OBE dros 30 mlynedd yn ôl pan oedd yn Bennaeth yr Ysgol Seicoleg, ac mae wedi tyfu’n gyson byth ers hynny gyda nifer y plant, oedolion a myfyrwyr y mae’n eu cynorthwyo yn cynyddu bob blwyddyn.