Gwasanaeth Dysgu

Mae tîm o athrawon arbenigo y Wasanaeth dysgu Canolfan Miles yn rhoi cefnogaeth dysgu ychwanegol i blant dyslecsig mewn ysgolion lleal mewn partneriaeth efo awdurdodau lleol Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy.

Mae gwasanaeth dysgu Canolfan Miles yn gweithredu ardal eang gwledig gogledd orllewin Cymru. Oherwydd hyn tydir uned ddim yn rhedeg canolfan dysgu mewn un lle priodol yn hytrach mae’r plant yn cael eu gweld yn eu ysgolion eu hunain. Cynnigir yr hyfforddiant mewn Saeneg ac yn y Gymraeg yn seiliedig ar angen personol y plentyn. Mae’r aelodau o Wasanaeth Dysgu yn geithio mewn cyd weithrediad agos efo’r AALl priodol, ac yn dilyn System Dysgu Dyslecsia Bangor (gweler cyhoeddiadau). Mae’r tîmwedi eu ymroddi i ddatblygiad adnoddau dysgu yn y Gymraeg a Saesneg.

Trwy ein cysylltiad agos efo’r Adran Seicoleg yr ydym yn falch iawn o fod yn weithredol mewn galluogi hyfforddiant myfyrwyr sydd a diddordeb mewn addysg – yn arbennig mewn dysgu iaith a llythrennedd. Mae’r myfyrwyr yma wedi dod yn ran gwerthfawr o’n gweithgoreddau dysgu.

Mae cefnogaeth ar gael mewn llythrennedd a rhifogrwydd yn y Gymraeg â’r Saesneg

Yn ogystal â hyn, mae’r staff yn yr adran yn rhoi cyngor ac ymgynghoriadau i rieni, athrawon ac ysgolion trwy’r ardal.

Mae’r gwasanaeth dysgu yn cynnig:

  • Grwpiau bach a gwaith yn wrth yn (mewn Cymraeg a Saesneg) i blant dyslecsig mewn ysgolion lleol yn dilyn asesiadau gan yr AALl
  • Gwersi preifat i fewn ac allan o amser ysgol (i’w wneud trwy apwyntiad)
  • Ystafell adnoddau sydd yn cynnwys llyfrau cyfeino a defnyddiau asesu a dysgu
  • Hyfforddiant proffesiynnol rheollaith i Sicyrhau bod y tim dysgu yn diweddaru ac atgyfnerthu eu profiad au ymarfer
  • Gweithdau a Sesiynnau hyfforddiant i rieni ac athrawon
  • Cwrs hyfforddi wedi’i achredu i gynorthwywyr dosbarth
  • Gwasanaeth dysgu ar ôl ysgol