Beth yw Dyslexia?

Gellir disgrifio dyslecsia orau fel cyfuniad o alluoedd ac anawsterau sydd yn effeithio ar y broses o ddysgu un neu fwy o’r canlynol: darllen, sillafu, ysgrifennu, ac weithiau rhifogrwydd/iaith.

Gellir dargnfod gwendidau ychwanegol yn y meysydd canlynol: cyflymdra prosesu, cof tymor byr, medrau dilyniant, canfyddiad clywedol, canfyddiad gweledol, iaith lafar, a sgiliau motor manwl neu fawr.

Gall rhai unigolion dyslecsig fod â sgiliau creadigol rhagorol, ac eraill â sgiliau llafar cryf. Tra bod eraill heb dalentau eithriadol o unrhyw fath, gallent er hynny fod yn ddyslecsig.

Mae dyslecsia yn bodoli er gwaethaf gallu deallusol cyffredin ac addysg gonfensiynol. Nid yw’n ddibynnol chwaith ar gefndir economaidd-gymdeithasol na ieithyddol.

Beth yw’r Symptomau?

Os oes gennych broblemau difrifol a chyson gyda darllen ac/neu ysgrifennu, er enghraifft, os yw darllen papur newydd neu lyfr, llenwi ffurflenni treth neu gais, neu unrhyw ddeunyddiau eraill, yn cymryd amser, mae’n debyg eich bod yn ddyslecsig. Yn ogystal â hynny, gall dyslecsia olygu anhawster wrth roi meddyliau ar bapur ond er hynny, dim anhawster gydag unrhyw agweddau eraill o fywyd sy’n gofyn am sgiliau arbennig. Ymhlith y nodweddion eraill mae problemau gyda’r cof tymor byr, diffygion gyda threfnu, strwythuro ac olynu a rhychwant sylw byr.

Beth ddylwn wneud os dwi’n amau fy mod yn ddyslecsig?

Dylech wneud rhywbeth am y peth yn bendant. Cofiwch nad chi yn unig sy’n dioddef unrhyw rai o’r problemau hyn. Rhowch gynnig ar y cwestiynau ar yr hunan-brawf isod. Peidiwch â phetruso dod i gysylltiad â ni am gyngor.

Hunan-brawf

Ar gyfer oedolion:
Ar gyfer plant:

Os ydych wedi nodi 2 neu fwy, yn arbennig y problemau sydd yn gysylltiedig â darllen, sillafu neu ysgrifennu, dylech ddod i gysylltiad â ni. Gallem gynnig prawf sgrinio, deiagnosis manwl, a chymorth. Am ragor o fanylion, gweler y tudalennau asesu a chymorth ar gyfer y cyhoedd, ac ar gyfer myfyrwyr PB .